برگزیدگان جشنواره شانزدهم مقاومت معرفی شدند / ابراهیم حاتمی‌کیا بهترین کارگردان شد

 

به گزارش عصرسینما، مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره فیلم مقاومت عصر امروز(جمعه هفتم آذرماه) در تهران برگزار شد و برگزیدگان معرفی و تقدیر شدند.

در این دوره از جشنواره فیلم مقاومت ابراهیم حاتمی کیا به عنوان بهترین کارگردان معرفی شد و فیلم «شبی که ماه کامل شد» به عنوان بهترین فیلم انتخاب شد.

برگزیدگان شانزدهمین جشنواره فیلم مقاومت در بخش‌های مختلف به شرح ذیل معرفی شدند:

برگزیدگان نهایی بخش اصلی مسابقه

برگزیده نماهنگ

الف) بهترین نماهنگ

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین نماهنگ در بخش اصلی مسابقه به ریحانه مشهدی ابراهیم تهیه کننده نماهنگ «پرواز خاموش» اهدا شد.

ب) بهترین کارگردانی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی نماهنگ در بخش اصلی مسابقه به سیدداوود احمدی کارگردان فیلم «خونه ملت» تعلق گرفت.

برگزیده پویانمایی

الف) بهترین فیلم کوتاه پویانمایی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین پویانمایی در بخش اصلی مسابقه به برونو کاتانو تهیه کننده فیلم پویانمایی «The Peculiar Crime of Oddball Mr Jay» (جنایت ویژه غیرمعمول آقای جی) رسید.

الف) بهترین فیلمنامه پویانمایی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه پویانمایی در بخش اصلی مسابقه به حنانه واحدی نویسنده فیلم پویانمایی «وقتی پروانه ها دستخوش جریان باد می شوند» اهدا شد.

برگزیده کوتاه داستانی

الف) بهترین فیلم کوتاه داستانی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم کوتاه داستانی در بخش اصلی مسابقه به مجتبی اسپنانی و انجمن سینمای جوانان ایران تهیه کننده فیلم «از طرف لیلا» تعلق گرفت.

ب) بهترین کارگردانی کوتاه داستانی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی کوتاه داستانی در بخش اصلی مسابقه به سیدسجاد قافله‌باشی کارگردان فیلم «ماکاروف» رسید.

ج) بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی در بخش اصلی مسابقه به اسکندر آسمانف نویسنده فیلم «On the border – در مرز» تعلق گرفت.

برگزیده تله فیلم

الف) بهترین تله فیلم

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم تله در بخش اصلی مسابقه به عفت صوفی تهیه کننده فیلم «ریشه ها» اهدا شد.

ب) بهترین کارگردانی تله فیلم

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی تله در بخش اصلی مسابقه به خیرالله تقیانی‌پور کارگردان فیلم «اینجا خانه من است» رسید.

ج) بهترین فیلمنامه تله

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه در تله بخش اصلی مسابقه را صابر الله دادیان نویسنده فیلم «مدیترانه» به خانه برد.

برگزیده فیلم بلند سینمایی

الف) بهترین فیلم سینمایی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم سینمایی در بخش اصلی مسابقه به محمدحسین قاسمی تهیه کننده فیلم «شبی که ماه کامل شد» اهدا شد.

ب) بهترین کارگردانی سینمایی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم سینمایی در بخش اصلی مسابقه به ابراهیم حاتمی‌کیا کارگردان فیلم «خروج» تعلق گرفت.

ج) بهترین فیلمنامه سینمایی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه در بخش اصلی مسابقه به مهدی جعفری نویسنده فیلم «23 نفر » تعلق گرفت.

د) جایزه ویژه هیأت داوران

جایزه ویژه هیأت داوران برای دریافت تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی در بخش اصلی مسابقه نیز به مهرداد خوشبخت کارگردان فیلم «آبادان یازده 60» اهدا شد.

برگزیده مستند کوتاه

الف) بهترین فیلم مستند کوتاه

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند کوتاه در بخش اصلی مسابقه به سیدرضا صافی تهیه کننده فیلم مستند کوتاه «سیروس» اهدا شد.

ب) بهترین کارگردانی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه در بخش اصلی مسابقه به حسین همایونفر کارگردان فیلم «و تن من» رسید.

ج) بهترین تحقیق و پژوهش

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین تحقیق و پژوهش مستند کوتاه در بخش اصلی مسابقه به آقایان جورجی کوزوراف و رومیانا روستُوا پژوهشگران فیلم مستند «The Invisible Island Socotra» اهدا شد.

برگزیده مستند بلند

الف) بهترین فیلم مستند بلند

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند بلند در بخش اصلی مسابقه به مرتضی شعبانی تهیه کننده فیلم مستند کوتاه «خاطرات بادیه» تعلق گرفت.

ب) بهترین کارگردانی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند در بخش اصلی مسابقه به بهروز نورانی پور کارگردان فیلم «فرزندان شب» رسید.

ج) بهترین تحقیق و پژوهش

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین تحقیق و پژوهش مستند بلند در بخش اصلی مسابقه به سیدمصطفی حسینی پژوهشگر فیلم «مهدی عراقی رو بکش » اهدا شد.

برگزیدگان نهایی بخش سیدالشهداء مقاومت

برگزیده نماهنگ

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین نماهنگ در بخش سیدالشهداء مقاومت صادق روشن تهیه کننده نماهنگ «بَزک» تعلق گرفت.

برگزیده کوتاه داستانی

الف) تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم کوتاه داستانی در بخش سیدالشهداء مقاومت به سجاد اسماعیل بیگی تهیه کننده فیلم کوتاه «ناجی» اهدا شد.

ب) تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه فیلم کوتاه داستانی در بخش سیدالشهداء مقاومت به حسن نجفی نویسنده فیلم کوتاه «باغ بهشت» رسید.

برگزیده بخش مستند

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند کوتاه در بخش سیدالشهداء مقاومت به محمدمهدی خالقی تهیه کننده فیلم مستند کوتاه «نه کوچک، نه بزرگ» تعلق گرفت.

برگزیدگان نهایی بخش فیلمسازان بسیجی

برگزیده نماهنگ

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین نماهنگ در بخش فیلمسازان بسیجی به مرتضی مقدس تهیه کننده نماهنگ «یادها»، تولید شده در بسیج صداوسیمای مرکزاستان آذربایجان شرقی اهدا شد.

برگزیده پویانمایی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین پویانمایی در بخش فیلمسازان بسیجی به برزان رستمی تهیه کننده فیلم پویانمایی «بالانس» رسید.

برگزیده کوتاه داستانی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم کوتاه داستانی در بخش فیلمسازان بسیجی به زانیار لطفی‌زاده تهیه کننده فیلم کوتاه داستانی «نَهَست»، تولید شده درحوزه هنری استان کردستان و معاونت سیمای مرکزصداوسیمای استان کردستان تعلق گرفت.

برگزیده بخش مستند

با تقدیر از مستند «خاطرات بادیه» تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم مستند کوتاه در بخش فیلمسازان بسیجی به قدرت باقری تهیه کننده فیلم مستند کوتاه «چمر سرباز»، تولید شده درصداوسیمای مرکزاستان ایلام اهدا شد.

برگزیده فیلم بلند

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم تله در بخش فیلمسازان بسیجی به عفت صوفی تهیه کننده فیلم «ریشه‌ها»، تولید شده در صداوسیمای مرکزاستان گیلان شبکه باران تعلق گرفت.

برگزیده فیلمنامه

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه بخش فیلمسازان بسیجی به مرتضی پژوهان نویسنده فیلمنامه «گودال» رسید.

برگزیدگان نهایی بخش نقد و بررسی، تجزیه و تحلیل و تحقیق و پژوهش»

برگزیده بهترین «نقد و بررسی» و «تجزیه و تحلیل»

دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین نقد و تحلیل در بخش نقد و بررسی، تجزیه و تحلیل و تحقیق و پژوهش به خانم رعنا کوهوند نویسنده نقد و تحلیل «نقد فیلم دیوانه از قفس پرید از منظر شیوه روایت» اهدا شد.

برگزیده بهترین «تحقیق و پژوهش»

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین تحقیق و پژوهش در بخش نقد و بررسی، تجزیه و تحلیل و تحقیق و پژوهش به میثم فرخی و رویا قلخان برای تحقیق و پژوهش «بازنمایی نقش مادران شهدای مفقود الاثر در سینمای دفاع مقدس (مورد مطالعه: فیلم‌های شیار 143 و بوسیدن روی ماه) رسید.

برگزیدگان نهایی بخش روایت قلم

برگزیده بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه کوتاه داستانی در بخش روایت قلم اهداء به محسن غضنفری نویسنده فیلمنامه کوتاه «رویاها» تعلق گرفت.

برگزیده بهترین فیلمنامه تله و اقتباسی

الف) بهترین فیلمنامه تله

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه تله در بخش روایت قلم به مریم محمدی نویسنده فیلمنامه تله «اون باباي من نيست» تعلق گرفت.

ب) بهترین فیلمنامه اقتباسی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه اقتباسی در بخش روایت قلم به نوشا عبداله زاده نویسنده فیلمنامه اقتباسی «هستي» تعلق گرفت.

برگزیده بهترین فیلمنامه سینمایی

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلمنامه سینمایی در بخش روایت قلم به آقایان داود جلیلی و محسن غضنفری نویسندگان فیلمنامه سینمایی سه چهارم جنگ» رسید.

برگزیدگان نهایی بخش فیلم به معنای مطلق

برگزیده بهترین فیلم به معنای مطلق

تندیس جشنواره و دیپلم افتخار به همراه جایزه نقدی بهترین فیلم به معنای مطلق به عباس ایمانیان تهیه کننده فیلم مستند کوتاه «نامه‌ای از دمشق» اهدا شد.

 

 

مشاهده بیشتر

شاید از این نوشته‌ها هم خوشتان بیاید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا